top of page
Elegant Abstract Background

Organisationsutveckling

Hjälper ditt företag att bli motståndskraftigt

Finns det rutiner för hur ni arbetar? Finns det strukturer för olika roller med tydliga rollbeskrivningar? 

Tydlighet i arbetsuppgifter och rollfördelning är en av de sakerna som flest arbetstagare efterfrågar på arbetsplatsen.

Rutiner & struktur

Vi hjälper till med projektledning och förbättring av projektprocesser.

Kunskapen sitter ofta i huvudet på enskilda personer, vilket gör det svårt och tidskrävande att ex. lära upp en ny på en position.

Detta gör att organisationen är sårbar för bortfall av personal.

Projektledning & förbättring

Vilken strategi passar bäst för just ditt företag? Är det många viljor som du behöver ta hänsyn till och därmed blir det svårt att komma till beslut? 

Genom att ta hjälp med att ta fram och välja strategi får du inte bara hjälp med att komma till beslut, du får också stöd i processen och inputs på vilken strategi som är bäst för företaget.

Strategi

Grundarbetet är det viktigaste. Gör du inte rätt kartläggning och analys av verksamheten och behovet kommer du inte nå det resultat du vill. Ägare ser inte objektivt på sitt företag. Man blir hemmablind och tycker att allt är logiskt och i sin ordning. För nya ögon är inte allt självklart och logiskt. Därför behövs en förberedelse göras för att veta vad som finns på plats och vad som behöver kompletteras

Kartläggning, Analys 

"Projektet lyckades men patienten dog"

En av anledningarna till brister och misslyckade projekt är att man inte gör en plan för uppföljning samt att den inte utförs. Följer du inte upp de beslut och åtgärder du genomför vet du inte heller hur utfallet blev. Att gå på känsla är förenat med att gå tillbaka till samma banor och mönster där man utgick ifrån.

Uppföljning

Vad behöver du hjälp med?
Skriv ett meddelande så
kontaktar vi dig! 

Växjö

 jessica@hgtronic.com

 |  Tel: 076 328 13 86

 

Våra nöjda kunder 

 

Telefon 076 328 13 86
Växjö

Home

bottom of page